Organizacija

Organizacijski odbor:

Predsjednica: Azra Huršidić-Radulović

Dopredsjednici: Mira Vukšić, Tomislav Furlan

Tajnice: Jelena Macan, Ivana Kerner

Članovi: Ljiljana Belošević, Helena Blažić, Marija Bubaš, Zdravka Eremić Heitzler, Vesna Hećimović, Davor Horvat, Jadranka Horvat, Vladimir Ivančev, Vesna Kancelir Miletić, Ante Kandžija, Dražen Kapusta, Veronika Laušin, Ana Malenica, Milena Matulić, Nada Strikić, Ljubica Paladin Šušnjara,  Mirko Petrošević,  Dijana Poplašen, Sanja Prpić, Tajana Rogina, Admira Ribičić, Neven Varljan

Rizničarka: Jadranka Šetek

Programski odbor:

Predsjednica: Jadranka Mustajbegović

Članovi: Ana Bogadi Šare, Jadranka Božin- Juračić, Viktorija Bradić, Hana Brborović, Marija Bubaš, Dubravka Čala, Vlasta Dečković Vukres, Jagoda Doko Jelinić, Zdravka Eremić Heitzler, Tajana Geršić Božić, Azra Huršidić Radulović, Vladimir Ivančev, Bojana Knežević, Stjepan König, Hrvoje Lalić, Jelena Macan, Slavenka Majski Cesarec, Tomislav Madžar, Milan Milošević, Marija Muše Danielov, Mirko Petrošević, Martina Piasek, Davor Plavec, Dijana Poplašen, Mirjana Ptičar, Vesna Sitar Srebočan, Milorad Stipanović, Nada Turčić, Veda Marija Varnai, Milana Varinac Barač, Marija Zavalić, Ivan Zrilić

Začasni odbor:
Dunja Bertić Strahuljak, Marko Šarić, Jasminka Godnić Cvar