Znanstveni program

Program

Raspored usmenih izlaganja | PREUZIMANJE

Program Poster sekcija | PREUZIMANJE

Program at glance | PREUZIMANJE

UPUTE ZA USMENA IZLAGANJA | PREUZIMANJE

UPUTE ZA IZLAGANJE POSTERA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

Satelitska događanja
 
Teme

Promjene u svijetu rada- novi izazovi za medicinu rada
Multidisciplinarna suradnja kao temelj zdravlja i sigurnosti na radu
Profesionalne bolesti- dijagnostički kriteriji
Bolesti u svezi s radom
Ozljede na radu
Medicina rada u strukovnim školama
Propisivanje tjelesne aktivnosti za radnu populaciju
Psihosocijalni radni okoliš i učinci na zdravlje
Medicina rada u poljoprivredi
Zdravlje na radu zdravstvenih djelatnika
Reprodukcija i radno mjesto
Radnici migranti
Profesionalna rehabilitacija – povratak na posao
Promocija zdravlja i prevencija na radu
Socijalna nejednakost na poslu i zdravlje
Istraživanja u medicini rada
Primijenjena toksikologija i medicina rada
Zaštita na radu
Procjena rizika na radnom mjestu
Utjecaj životnog i radnog okoliša na zdravlje
Ergonomija u radu i športu
Kvaliteta rada u službama medicine rada
Etika u medicini rada
Informacijski sustav i komunikacija u zaštiti zdravlja na radu
Pravni gospodarski sadržaji u zaštiti zdravlja na radu